МЈЕСЕЧНА ПРИМАЊА ЗА БОРЦЕ СА НАВРШЕНИХ 65 ГОДИНА ЖИВОТА

Борачка организација општине Србац обавјештава борце са подручја општине Србац да могу остварити право на мјесечна примања у складу са Одлуком о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених  65 година живота коју је донијела Влада Републике Српске. 

Ради се о борцима који у складу са прописима о пензијско-инвалидском осигурању не могу остварити право на старосну пензију пошто не испуњавају прописане услове. 

У складу са Одлуком, мјесечно новчано примање могу остварити борци којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца а који испуњавају следеће услове: 

-да у моменту подношења захтјева имају навршених 65 година живота,

-ако имају уплаћени стаж осигурања који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година,

-ако не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући мјесечни борачки додатак, 

Захтјев за мјесечно новчано примање подноси се Општинској управи-општина Србац.

Захтјев се може преузети у канцеларији број 6. 

Подносиоцу захтјева који испуњава услове утврђене Одлуком право на новчано примање тече од 1.јула 2018.године без обзира када је захтјев поднесен